logotyp syndbygardlogotyp syndbygard
logotyp syndbygard
243415

Fiske

 
Fisketraditionen på Ornö är en del av skärgårdens kulturarv. I generationer har fiskerinäringen varit en betydande inkomstkälla för bofasta i skärgården.

Ornö skärgård med omnejd är även välkända vatten för sportfiskare och efterfrågan på fisketurism ökar varje år.  

I vattnet kring Ornö finns bland annat havsöring, skrubbskädda (flundra), strömming, hornsimpa och torsk, men också sötvattenfiskar såsom abborre och gädda.  

2016 påbörjades planering för ett marint projekt i Kyrkviken på Ornö. Projektet grundar sig i att i ytterskärgården återskapa naturliga vikar för gäddor att leka i. Marinbiologisk forskning visar att gäddan är en extremt viktig nyckelfaktor för östersjöns marina liv.

Vi är rädda om fiskbeståndet och delar av året är vissa vikar helt fredade från alla typer av fiske.

​​​​​​​En stor del av vattnet kring Sundby Gård är enskilt. Om man använder båt eller fasta redskap krävs att man löser fiskekort. Fiskekort krävs även för handfiske från land kring Sundbys insjöar.  

Fiskekort 200kr/ per person och dag.
Betalas i förskott till bankgiro 5361-9573 Sundby Förvaltning.

Vid betalning: Ange namn, antal personer samt datum för fiske. För kräftfiske gäller andra regler. Vänligen kontakta oss för mer information.