logotyp syndbygardlogotyp syndbygard
logotyp syndbygard
31UNO 2012 00395311

Sundby Gård

 
Ruinen vid Sundbymarens strand vittnar om rysshärjningarna i Stockholms skärgård sommaren 1719. Karl den XII:s död vintern 1718 och Sveriges kraftigt försvagade flotta var bidragande orsaker till att Tsar Peter den Store gav order om härjningar.

Sundby Säteri brändes till grunden den 19 augusti 1719. Det finns inga bevarade bilder på Sundby Säteri, men det sägs att den kände arkitekten greve Erik Dahlberg gjorde ritningarna. 
 
Den nya huvudbyggnaden påbörjades 1721. Med historien i åtanke ville den dåvarande ägaren Amiral Evert Didrik Taube att byggnaden skulle bli liten, anspråkslös och ligga långt från havet.
 
Sundby har sedan dess varit i många familjers ägo genom förvärv, arv, fideikommiss och giftermål.
 
En av Sundbys ägare, Johan Rosir (1754-1789) och hans fru Ulrika Bedoire, instiftade ett fideikommiss på Sundby som också gick på kvinnolinjen, vilket var mycket ovanligt på den tiden.
 
Sundby har funnits i familjen Stenbocks ägo sedan 1871. Den siste fideikommissarien var Greve Gustaf Otto Stenbock, efter hans bortgång upphävdes fideikommisset och hans äldsta dotter Catharina ärvde huvudgården.
 Idag ägs och förvaltas Sundby som ett familjeföretag av Grevinnan Catharina Stenbock Lewenhaupt tillsammans med hennes dotter Lolotte, svärson Axel Lilliehöök och deras dotter Ebba.
 
Sundby Gårds huvudnäring ligger i förvaltning av skog, hus och bostadsarrenden på Ornö. Gården håller också en liten besättning Aberdeen Angus kor för att betesmarker ska förbli öppna och bevara kulturlandskapet.
Förvaltningens mål är att bevara, underhålla och expandera verksamheten inom nya områden såsom turism för kommande generationer och för en fortsatt levande skärgård.
 
 Sundby är kultur märkt och ett av Haninge kommuns äldsta och bäst bevarade trähus. Det är också känt som ett av de mer hemsökta husen i Södermanland och det finns många spännande historier att ta del av. Den gröne jägaren och hans hund sägs vakta gården.
Huvudbyggnaden är privatbostad men visningar för mindre grupper kan ordnas efter överenskommelse.