logotyp syndbygardlogotyp syndbygard
logotyp syndbygard
221232

Skogen

 
Sundby Gård är familjeägt och ligger i Stockholms södra ytterskärgård på Ornö.  Ornö är skärgårdens näst största ö efter Ljusterö.
 
Gården är unikt belägen med förbindelse via bilfärja eller egen båt som transportmedel, vilket kräver extra eftertänksamhet i den aktiva skogsförvaltningen.
 
Av den totala fastighetsarealen består nästan 2000ha av produktiv skogsmark.
Skogen består till största del av tall och gran med inslag av enstaka områden löv i synnerhet asp, al, björk och ek. Delar av skogen ingår även i nyckelbiotoper och naturreservat.
 
Ornö hade fram till början av 1970 ett eget sågverk men sedan en tid tillbaka har vi samarbete med Mellanskog när det gäller virkesuppköp, röjning och plantering.